Seuran kevätkokous

25.3.2021

Seuran kevätkokous (30.3.2021) pidetään kokonaan etäkokouksena vallitsevasta tautitilanteesta johtuen. Kokousmateriaali löytyy "jäsensivut" -osiosta.

aika: 30.3.2021 klo 18.00
paikka: (Neste, Paimio)

Koronatilanteen vuoksi kokous järjestetään etäkokouksena

Kokouksen liittymistiedot on toimitettu jäsenille sähköpostilla

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12§:ssä mainituiden asioiden lisäksi sääntömuutosasia.

1§ Kokouksen avaus

2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4§ Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5§ Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7§ Käsitellään kokouskutsussa mainittu sääntömuutosasia
Hallituksen esitys: Hallitus esittää, että seuran sääntöjen 12§:ää muutetaan siten, että mahdollistetaan etäosallistuminen seuraavalla lisäyksellä: ”Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.”

8§ Muut esille tulevat asiat

9§ kokouksen päättäminen