Kevätkokous kokouskutsu/työjärjestys

9.3.2022

Paimion pesiksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 17.3.2022 klo 18.00 Paimion Nesteen kokoustiloissa.

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Ilmoittautuminen etäosallistumiseen vähintään 1 tunti ennen kokouksen alkua. Tämän jälkeen saat linkin kokoukseen. Ilmoittautuminen tulee tehdä seuran sähköpostiin paimionpesis@gmail.com 

Kokouksessa kahvitarjoilu, tervetuloa!!

1§ Kokouksen avaus 

2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5§ Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen

6§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7§ Muut esille tulleet asiat

8§ Kokouksen päättäminen