Lasten ja nuorten harrastukset jatkuvat - aikuiset edelleen tauolla.

12.1.2022

Maakunnallisen koronakoordinaatioryhmän 11.1. tekemät linjaukset mahdollistavat sen, että lasten ja nuorten harrastustoiminta jatkuu.

Maakunnallinen koronakoordinaatioryhmä on 11.1.2022 todennut, että harrastusten tauottamisen tuomat haitat ovat suuremmat kuin hyödyt (katso tarkemmin V-S sairaanhoitopiirin tiedotteesta). 

 

Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoimintaa voidaan jatkaa ottaen erityisesti huomioon terveysturvalliset käytännöt kuten käsihygienia, riittävät turvaetäisyydet ja suunenäsuojuksien käyttö. 

 

Tilannetta seurataan jatkuvasti, ja jos joko paikallisesti tai alueellisesti annetaan uusia suosituksia tai määräyksiä, toimitaan seurassa niiden mukaan.