Rekisteriseloste

 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste tietojen käsittelytoimista  Paimion Pesis verkkosivulla 
 

Rekisterin pitäjä
Paimion Pesis
 
 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Katja Tiittanen

tuulikintie 4, 21530 PAIMIO

045 322 5553
 

Rekisterin nimi
Paimion Pesis - Jäsenrekisteri 
 

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietoja säilötään rekisteriin, jotta tiedetään keitä osallistuu ryhmän toimintaan, miten heidät tavoittaa ja muut tiedot, jotka liittyvät välittömään ryhmän toimintaan. 
 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja voidaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat seuraavat 
 

 • Ryhmän jäsenmäärän seuraaminen 
 • Ryhmän toiminnan toteuttaminen (esimerkiksi ryhmän toimintaan liittyvä viestintä, ryhmän tapahtumiin tulevat osallistujat) 
 • Sähköinen jäsenviestintä 
 • Analysointi ja tilastointi 
 • Ryhmän toiminnan toteaminen ja kehittäminen 

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja 
 

 • Nimitiedot 
 • Osoitetiedot 
 • Puhelinnumero 
 • Sähköpostiosoite 

 Lisäksi tallennettuna voi olla seuraavia tietoja: Tietoja tapahtumiin osallistumisista ja niihin liitetyistä viesteistä, keskustelufoorumille jokaisen itse tallentamiaan tietoja, viesteihin tallennettuja tietoja ja lomakkeilla varta vasten erikseen määriteltyä käyttötarkoitusta varten kysyttyjä tietoja. 
 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Jäseniä koskevat tiedot saadaan seuraavista lähteistä 
 

 • Jäseniltä itseltään heidän ne järjestelmään syöttäminään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai suullisesti 
 • Ryhmän toimintaan liittyvien kolmansien osapuolten (kuten kilpailuiden järjestäjien) toimesta 

Tietojen säilyttämisaika
Tietoja säilytetään niin kauan kuin jäsen on ryhmässä jäsenenä Hobbydeedissä. 
 

Henkilötietojen käsittelijät
Ryhmän jäsenet on jaoteltu seuraaviin rooleihin 
 

 • Ylläpitäjä
 • Jäsen
 • Hallitus

 Ylläpitäjät voivat käsitellä kaikkia tässä tietosuojaselosteessa kerrottuja jäsentietoja. Muut voivat käsitellä vain osaa niistä. 
 

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopaan talousalueen ulkopuolelle. 
 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Emme myy tai vuokraa jäsenten henkilötietoja kolmansille osapuolille. 

Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa 
 

 • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla. 
 • Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa. 
 • Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä. 
 • Jos osallistumme ryhmänä johonkin tapahtumaan, jossa kysytään sellaisia henkilötietoja, joita meillä on sinusta ja jos osallistut ryhmämme edustajana kyseiseen tapahtumaan, voimme luovuttaa nämä tiedot tapahtuman järjestäjälle. 

Rekisteröidyn oikeudet
Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn. 
 

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tämä tapahtuu joko Hobbydeed järjestelmästä niiden tietojen osalta, joita rekisteröity voi nähdä tai tekemällä tarkastuspyyntö tiedoista. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: 

Katja Tiittanen

tuulikintie 4, 21530 PAIMIO

045 322 5553


Tarkastuspyynnön voi pyytää myös suullisesti. 

 Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti edellä mainituille henkilöille. 
 

Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus poistaa tiedot, jotka ryhmämme jäsenrekisterissä hänestä ovat. Yksittäisen tiedon voi poistaa jäsenasetuksista (kohdasta Tietoni ryhmässä). Kaikki tiedot poistuvat eroamalla ryhmästä. Ryhmässä ei voi olla jäsen esimerkiksi ilman sitä, että jäsenen nimi olisi tallennettu ryhmän jäsenrekisteriin. 
 

Muutokset
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.