Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste sivustolla paimionpesis.fi kerättyjä ja säilytettäviä tietoja varten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste tietojen käsittelytoimista sivustolla Paimionpesis.fi

 

Rekisterin pitäjä

Paimion Pesis

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Petri Tiittanen

petritiit@gmail.com

 

Rekisterin nimi

Paimion Pesis -Jäsenrekisteri

 

Rekisterin pitämisen peruste

 

Henkilötietoja säilötään rekisteriin, jotta tiedetään keitä osallistuu ryhmän toimintaan, miten heidät tavoittaa ja muut tiedot, jotka liittyvät välittömään ryhmän toimintaan.

 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

 

Henkilötietoja voidaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat seuraavat

 

Seuran jäsenmäärän seuraaminen

Seuran toiminnan toteuttaminen (esimerkiksi harrasteryhmän toimintaan liittyvä viestintä, ryhmän tapahtumiin tulevat osallistujat)

Sähköinen jäsenviestintä

Analysointi ja tilastointi

Ryhmän toiminnan toteaminen ja kehittäminen

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja

Nimitiedot

Osoitetiedot

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Henkilötunnus

   

  Lisäksi tallennettuna voi olla seuraavia tietoja: Tietoja tapahtumiin osallistumisista ja niihin liitetyistä viesteistä, keskustelufoorumille jokaisen itse tallentamiaan tietoja, viesteihin tallennettuja tietoja ja lomakkeilla varta vasten erikseen määriteltyä käyttötarkoitusta varten kysyttyjä tietoja.

   

  Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

  Jäseniä koskevat tiedot saadaan seuraavista lähteistä

  Jäseniltä itseltään heidän ne järjestelmään syöttäminään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai suullisesti

  Ryhmän toimintaan liittyvien kolmansien osapuolten (kuten kilpailuiden järjestäjien) toimesta

   

  Tietojen säilyttämisaika

  Tietoja säilytetään niin kauan kuin jäsen kuuluu Paimion Pesis Ry

   

  Henkilötietojen käsittelijät

  Ryhmän jäsenet on jaoteltu seuraaviin rooleihin

   

  Hallitus

  Ylläpitäjät

  Jäsenet

   

  Ylläpitäjät voivat käsitellä kaikkia tässä tietosuojaselosteessa kerrottuja jäsentietoja. Muut voivat käsitellä vain osaa niistä.

   

  Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

   

  Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopaan talousalueen ulkopuolelle.

   

  Säännönmukaiset tietojen luovutukset

   

  Emme myy tai vuokraa jäsenten henkilötietoja kolmansille osapuolille.

  Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa

   

  Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

   

  Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

   

  Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.

   

  Jos osallistumme ryhmänä johonkin tapahtumaan, jossa kysytään sellaisia henkilötietoja, joita meillä on sinusta ja jos osallistut ryhmämme edustajana kyseiseen tapahtumaan, voimme luovuttaa nämä tiedot tapahtuman järjestäjälle.

   

  Rekisteröidyn oikeudet

   

  Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

   

  Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tämä tapahtuu joko seuran jäsenosiosta niiden tietojen osalta, joita rekisteröity voi nähdä tai tekemällä tarkastuspyyntö tiedoista. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

  Petri Tiittanen

  Paimion Pesis

  Tuulikintie 4

  21530 Paimio

   

  Tarkastuspyynnön voi pyytää myös suullisesti.

   

  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti edellä mainituille henkilöille.

   

  Oikeus poistaa tiedot

   

  Rekisteröidyllä on oikeus poistaa tiedot, jotka ryhmämme jäsenrekisterissä hänestä ovat. Yksittäisen tiedon voi poistaa jäsenasetuksista. Seuran jäsenenä oleminen vaatii tiettyjen tietojen merkitsemisen liittyessä seuraan-

   

  Muutokset

  Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.